Utenos valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje vyko konkursas „Paukštis Lietuvai“. Konkurse dalyvavo 70 vaikų iš įvairių ugdymo įstaigų, o už labiausiai patinkančius darbelius balsavo 176 asmenys.
2018 m. gegužės 15 d. dėkodamas susirinkusiems vaikams ir jų mokytojams už pastangas ir norą dalyvauti konkurse „Paukštis Lietuvai“, Utenos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Linas Tiškus priminė Pasaulinės paukščių dienos svarbą ir pasveikino dalyvius jiems įteikdamas prizus ir padėkas. Paskatinamaisiais prizais ir padėkomis buvo apdovanoti mūsų mokyklos mokiniai Austėja Čeberakaitė 1 kl., Deividas Rutkauskas 1 kl., Jonė Basytė 2 kl., Lina Maldžiūtė 3 kl.

Pradinių klasių mokytojos

Nuotraukos>>>

 

2018 m. gegužės 15 d. Utenos radijuje lankėsi Saldutiškio pagrindinės mokyklos 7-okai. Apie radijo virtuvę, laidas ir gyvenimą radijo bangoje papasakojo radijo balsas Linas Bražionis. Turėjome galimybę įrašyti savo balsą, sužinojome apie kitų mokyklų mokinių rengiamas laidas.

Giedre Šimkūnaitė – Kandratavičienė, lietuvių kalbos mokytoja

Nuotraukos>>>

 

Saldutiškio pagrindinės mokyklos trečios klasės mokinės Austėja Biriukaitė, Vykintė Jakutytė, Ieva Lamauskaitė, Lina Maldžiūtė, Deinora Vitkutė dalyvavo Utenos raj. pradinių klasių 1 - 4 klasių mokinių kūrybinių darbų konkurse - parodoje „Mano šalis - Lietuva“ skirto Lietuvos valstybės atkūrimo 100 - ui paminėti. Mokiniai kūrė eilėraščius Lietuvai ir dailyraščiu juos rašė ant savo iliustracijos. Gegužės 14 dieną visi konkurso dalyviai ir juos rengusios mokytojos buvo pakviesti į parodos atidarymo ir nugalėtojų paskelbimo šventę. Konkurso - parodos komisijos nariai išrinko po 3 nugalėtojus iš kiekvienos klasių grupės. Mūsų mokyklos trečios klasės mokinė Deinora Vitkutė užėmė 2 vietą. Sveikiname! Visi dalyviai apdovanoti padėkos raštais ir saldžia dovanėle. Darbai eksponuojami A. ir M. Miškinių bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje.

Rima Jakaitienė, pradinių klasių mokytoja

Nuotraukos>>>

 

2018 m. gegužės 11 d. antros ir ketvirtos klasių mokiniai vyko į Vilnių. Aplankė Valdovų rūmus ir Žaislų muziejų. Dalyvavo edukacinėse programose: „Susipažinkime Valdovų rūmų muziejus“ , „Seniausieji Lietuvos žaislai“.

 I. Bugailiškienė, pradinių klasių mokytoja
G. Šimkūnaitė- Kandratavičienė, lietuvių kalbos mokytoja 

Nuotraukos>>>

 

Tradiciškai prieš Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną 5 - 6 kl. mokiniai vyko į Juknėnus. Čia, A.ir M. Miškinių sodyboje - muziejuje, vyko stilizuota XIX a. pamoka daraktorinės mokyklos klasėje, susipažinome su rašytojo A. Miškinio gimtine, kūryba, skaitėme jo eiles.

Giedre Šimkūnaitė – Kandratavičienė, lietuvių kalbos mokytoja

Nuotraukos>>>

 

2018 m. gegužės 3 d. trečios klasės mokiniai vyko į Vilnių. Ekskursijos metu lankėsi televizijos bokšte, Žaislų muziejuje, Katedroje.

Rima Jakaitienė, pradinių klasių mokytoja
Jurgita Papirtytė, socialinė pedagogė

Nuotraukos>>>