2017 m. gruodžio 22 d. mokiniai buvo pakviesti į paskutinę 2017-ųjų metų pamoką – viktoriną „Mes švęsim Kalėdas kartu“. Pamokai prasidėjus direktorius Valentas Paukštė pasveikino mokinius ir mokytojus artėjančių švenčių proga linkėdamas visiems didžiulės sėkmės 2018-aisiais metais. Viktorinos metu mokiniai atliko įvairias linksmas užduotis, kurias atliekant netrūko juoko, saldainių ir gerų emocijų. Šventę papuošė 8kl. mokinės Vismantės Juozėnaitės atliekama daina.

Justina Mažvylienė ir Jurgita Papirtytė

Nuotraukos>>>

 

Saldutiškio pagrindinės mokyklos mokinės drauge su seniūnijos socialine darbuotoja Aušra Draukšiene ir mokyklos socialine pedagoge Jurgita Papirtyte aplankė seniūnijoje gyvenančius vienišus žmones. Nešinos saldžiomis dovanomis, mergaitės perdavė Saldutiškio pagrindinės mokyklos bendruomenės šiltus sveikinimus ir linkėjimus artėjančių švenčių proga.
Nuoširdžiai dėkojame mus priėmusiems žmonėms už jaukų, šiltą priėmimą.

Socialinė pedagogė Jurgita Papirtytė

Nuotraukos>>>

 

 

 

2017 m. gruodžio 18 d. ikimokyklinės grupės ir pradinių klasių mokiniai dalyvavo Kalėdiniame renginyje. Buvo atvykęs „Linksmasis lagaminas“ ( 3 aktoriai ) su programa „Padėkite surasti dingusias Kalėdas“. Kalėdinė programa buvo aktyvi, nuotaikinga, pripildyta muzikinių užduočių.

Nuotraukos>>>

 

Būrelyje sudarytos sąlygos plėtotis ir atsiskleisti vaikų pasaulėjautai, estetinei nuovokai, meninei įžvalgai, interpretavimo gebėjimams ir kūrybinėms galioms. Suteikti kultūrinių kompetencijų pagrindai, aktyvinant vaizduotę, mąstymą, intuiciją, įžvalgumą ir menų suvokimą. Pritaikytos šiuolaikinės technikos, medžiagos, inicijuojant vaikų improvizacijas, eskperimentavimą, kūrybinį aktyvumą, formuojant įgūdžius gebėti naudotis įvairių dailės sričių - keramikos, piešimo, tapybos, kompozicijos, grafikos, meninės raiškos priemonėmis. Išnagrinėtas Lietuvos bei pasaulio meno paveldas skatinant vaiko suvokimą apie meno reikšmę, unikalumą, sociokultūrinius poreikius, dorines bei estetines nuostatas.

Jovita Paukštytė, dailės mokytoja

Nuotraukos>>>