Eil. Nr.

Pavardė, vardas

Išsilavinimas

Įgyta kvalifikacinė kategorija (dalykas)

Dėstomi dalykai

1.

Paukštė Valentas

Aukštasis

Biologija,ž. ū. pagrindai

Mokyklos direktorius
 
2.

Žvirblienė Diana

Aukštasis

Istorijos ir

visuomenės mokslų vyr. mokytoja

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui          

Istorija

Pilietiškumo pagrindai

Ekonomika

Etika

5-6 kl. auklėtoja

3.

Bikinienė Valda

Aukštesnysis

Choro dirigento ir mokyklos muzikos ir dainavimo vyr. mokytoja

Socialinė darbuotoja

Muzika

Žmogaus sauga

4. Bugailiškienė Irena

Aukštasis

Biologija,ž.ū. pagrindai

Pradinių klasių vyr. mokytoja

Gamta ir žmogus

Biologija

Pradinis ugdymas

3 kl. auklėtoja

5.

Guobytė Žydrūnė

Aukštesnysis

Ikimokyklinio amžiaus vaikų auklėtoja, namų mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

 

6. Trimonienė Danguolė Aukštasis

Lietuvių kalbos vyr. mokytoja

Lietuvių kalba

7. Grašienė Kazimiera

Aukštasis

Matematikos mokytoja metodininkė

 

Matematika

 

8. Mažvylienė Justina

Aukštasis

Anglų kalbos vyr. mokytoja

Anglų kalba

7 - 8  kl. auklėtoja

9. Tumėnas Valdas

Aukštasis

Fizikos mokytojas metodininkas

Fizika

 

10. Juodienė Elena Aukštesnysis Buhalterė Pynimo būrelis
11. Juodienė Loreta

Aukštesnysis

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo auklėtoja

12.

Kandratavičienė -Šimkūnaitė Giedrė

Aukštasis

Lietuvių kalbos vyr. mokytoja

Lietuvių kalba

 

13. Meškauskienė Ona

Aukštasis

Chemijos ir buities darbų vyr. mokytoja

Chemija

Technologijos

Mokytojo padėjėja

 

14.

Bieliajevienė Lina

Aukštasis

Vyr. socialinė pedagogė

Socialinis pedagogas

9 kl. auklėtoja

15. Paukštytė Jovita

Aukštasis

Dailės mokytoja

Dailė

Technologijos

16. Lamauskienė Renata

 Aukštasis

Informacinių technologijų mokytoja ekspertė

 

Informacinės technologijos

17. Ryliškytė Aldona

 

Aukštasis

 

Lietuvių kalbos

vyr. mokytoja

Tikybos vyr. mokytoja

Lietuvių kalba

Tikyba

18. Sinicinaitė Asta

Aukštasis

Geografijo ir fizinio auklėjimo vyr. mokytoja

Geografija

Mokytojo padėjėja

19. Strazdienė Daiva

Aukštasis

Geografijos mokytoja vyr. mokytoja

Vyr. specialioji pedagogė

Specialusis pedagogas

Logopedas

20.

Stundžienė Diana

Aukštasis

 

Pradinio ugdymo vyr. mokytoja

Pradinis ugdymas

1-2 kl. auklėtoja

21.

Šutinys Gintaras

Aukštasis

Kūno kultūros vyr. mokytojas Kūno kultūra
22. Jakaitienė Rima Aukštasis Pradinio ugdymo vyr. mokytoja

Pradinis ugdymas

4 kl. auklėtoja

23.

Tijūnelienė Audronė

Aukštasis Rusų kalbos ir literatūros vyr. mokytoja Rusų kalba